Logofun Alexandra

Van aanmelding tot therapie-opstart

Aanmelding

Nadat u contact heeft opgenomen (telefonisch of via mail), nodig ik de (ouders van de) patiënt graag uit op een eerste (gratis) kennismakingsgesprek. We bespreken uw bezorgdheid/hulpvraag, hoe lang het probleem al bestaat en hoe het zich uit, of er recht is op terugbetaling door de mutualiteit, welke stappen er allemaal ondernomen moeten worden om terugbetaling te bekomen,...
Indien terugbetaling door de mutualiteit mogelijk is, krijgt u een verwijsbrief mee voor de bevoegde geneesheer-specialist.

Voorschrift voor logopedisch aanvangsbilan

Indien terugbetaling door de mutualiteit mogelijk is, dient er een afspraak gemaakt te worden bij een bevoegd geneesheer-specialist. De logopedist zal u vertellen bij wie u een afspraak moet maken voor het vereiste voorschrift. Meestal is dit een kinderarts of een neus-keel-oor-arts.

Onderzoeksfase en adviesgesprek

Als het voorschrift voor een bilan/onderzoek in orde is, neemt u terug contact op met de logopedist. We maken een nieuwe afspraak waarbij de patiënt op onderzoek komt. We nemen de vereiste tests af zodat er een schriftelijk verslag kan worden opgesteld. Na het afronden van het onderzoek, nodig ik de (ouders van de) patiënt graag uit om de resultaten, eventuele opstart van therapie, behandeldoelen,... te bespreken.

Voorschrift voor logopedische therapie

Indien er op basis van het onderzoeksverslag besloten wordt dat logopedie noodzakelijk is, maakt de geneesheer-specialist een therapievoorschrift op. De logopedist bezorgt het voorschrift voor aanvangsbilan, het onderzoeksverslag en het voorschrift voor therapie aan uw mutualiteit. Daar wordt uw dossier bekeken door een adviserend geneesheer en wordt er beslist of u al dan niet recht heeft op terugbetaling. Hiervan worden wij schriftelijk op de hoogte gebracht.

Start van de logopedische therapie

We zoeken samen naar een vast (wekelijks) therapiemoment. Het aantal sessies en de duur ervan zijn afhankelijk van de problematiek. We evalueren op geregelde tijdstippen de vorderingen om behandeldoelen bij te stellen en zo een optimale vooruitgang te kunnen boeken.

Voor meer informatie over de behandeling van uw gegevens verwijs ik naar de privacyverklaring.

Copyright © 2023 LogoFun Alexandra